bejegening

bejegening
{{bejegening}}{{/term}}
treatment
voorbeelden:
1   hen allen viel dezelfde onheuse/onvriendelijke bejegening ten deel they all met with the same rebuff
     een smadelijke bejegening indignity
     een onaangename bejegening ondergaan suffer unpleasant treatment

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Gerard Walschap — Jacob Lodewijk Gerard, Baron Walschap (Londerzeel St. Jozef, 9 July, 1898 Antwerp, 25 October, 1989), was a Belgian writer.He went to highschool at the Klein seminarie in Hoogstraten, and later in Asse. His Flemish awareness was in these days… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”